Supportcenter

Skapa uppdrag

Senast uppdaterat: Mar 31, 2016 05:04PM CEST
Om du är inloggad som lärare kan du dela ut självrättande uppdrag (läxor eller diagnostiska  prov) baserat på de tillgängliga övningarna som finns i mystudyweb. Alla elevers resultat och aktivitet lagras och ger en bra översikt av elevernas kunskapsnivå.

Skapa uppdrag
1.Logga in med din e-post och lösenord på mystudyweb.
2.Välj ”Skapa uppdrag"
3.Välj "Nytt uppdrag"


Välj lektion och övningar4.Välj vilket ämne, område och lektion som du vill inkludera i ditt uppdrag.
5. Välj ”Lägg till lektion” för att inkludera videolektion till ett uppdrag.
6. Lägg till önskade övningar och uppdatera. Det är möjligt att inkludera övningar ifrån olika lektioner i samma uppdrag.


Välj elever


7. Inkludera de elever som ska ha uppdraget och uppdatera. Det är möjligt att inkludera elever ifrån olika klasser i samma uppdrag.

Publicera eller spara 


8. Namnge ditt uppdrag och lägg in "Publiceringsdatum" och eventuellt "Inlämningsdatum". Publiceringsdatum är det datum då uppdraget blir synligt för eleverna, inlämningsdatum är det datum då uppdraget ska vara slutfört. Du kan också bestämma om uppdraget ska var tillgängligt för eleverna även efter inlämningsdatum. Vill man använda ett uppdrag som ett prov/läxförhör kan man även ställa in tiden så att uppdraget endast är tillgängligt för eleverna under en viss tid.
9. Kontrollera att du har inkluderat rätt elever,lektion och övningar i ditt uppdrag.
10. Klicka ”Publicera” eller "Spara" om du vill spara ditt uppdrag och publicera det vid en senare tidpunkt.


 
 

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
http://assets0.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete