Supportcenter

Kunskapspoäng (KP) och Actimeter

Senast uppdaterat: Jun 14, 2016 07:47PM CEST
På mystudyweb hittar du lätt den lektion som passar dig och till varje lektion finns ett antal övningar på både grundläggande och mer avancerad nivå. De avancerade övningarna är tänkta för dig som strävar mot de högre målen för ämnet. Du får poäng för dina genomförda övningar vilket kommer att öka din kunskapspoäng (KP ). Även din aktivitetsnivå (den tid du lägger ner på mystudyweb) sparas och visas i Actimerter.

Kunskapspoäng (KP)


Du får kunskapspoäng (KP) genom att svara korrekt på en fråga. Rätt svar på första försöket ger dig 3
KP, andra försöket 2 KP och tredje och sista försöket 1 KP.

Du kan bara få KP första gången du svarar på frågan. Besvarar du samma fråga igen, när du redan vet
svaret kommer du inte att få flera KP. Är du osäker när du skall svara på en fråga, kan du hoppa över 
frågan, titta på lektionen igen för att förbättra dina kunskaper och sedan försöka besvara frågan igen.
För att få nya KP på en fråga måste 30 dagar har gått sedan ditt senaste försök.

Din KP ökar när du besvarar frågor korrekt och din totala KP visas alltid i övre högra hörnet på varje
sida.


Actimeter


Din aktivitet mäts genom summering av den totala tid som du lagt ner på mystudyweb genom att
titta på lektioner och genomföra övningar. Din Actimeter visas alltid i övre högra hörnet på skärmen.
Det som visas är din aktivitet under de senaste två veckorna.

Du måste i genomsnitt lägga ner 30 minuter per dag på mystudyweb för att få maximal Actimeter.
Det räknas ingen tid om du är inloggad men inaktiv.


 

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
http://assets0.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete