Supportcenter

Pilar, stjärnor, färgkoder och IAP

Senast uppdaterat: Nov 06, 2018 05:27PM CET
Pilar och stjärnor
Lektioner med en pil visar att innehållet är lämplig för den årskurs du som elev är registrerad i och en årskurs lägre. Lektioner med en stjärna har ett innehåll som lämpar sig för en årskurs högre. Önskar du lite mer utmaning är stjärnuppgifterna något för dig!

IAP
När din lärare har exporterat din IAP (individuella arbetsplan) ifrån Kartläggaren till mystudyweb markeras dessa lektioner med bokstäverna IAP. Läs mer här.

Färgkoder
För att göra det lättare för dig som elev att få en översikt över ditt resultat finns det en färgkodning för varje lektion. En pil innebär att du inte har startat med lektionen. När du har börjat arbeta anger färgen på fyrkanten hur många % rätt av totalt antal kunskapspoäng (både grundläggande och avancerade övningar) du har fått.
Rött: 0-50% av totalt antal Kunskapspoäng (KP)
Gul: 50-80% av totalt antal Kunskapspoäng (KP)
Grön: 80-100% av totalt antal Kunskapspoäng (KP)

Du kan gör en övning hur många gånger som helst och det är alltid resultatet för ditt sista försök som visas med färgkodningen.


 

Kontakta oss

714871a92b54f7cb1f3cfbea283c127e@mystudyweb.desk-mail.com
http://assets1.desk.com/
false
desk
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
om
false
Otillåtna tecken har hittats
/customer/sv/portal/articles/autocomplete